16 września 2020

Fundacja MOST dołącza do Partnerstwa na Rzecz Realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju

Fundacja MOST przystąpiła do Partnerstwa na Rzecz Realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce.

Wierzymy, że kreowanie nowej rzeczywistości gospodarczej opartej na transparentności w obliczu wyzwań środowiskowych i społecznych, jest możliwe dzięki współpracy i synergii z innymi organizacjami.

Celem Partnerstwa jest zintegrowanie we współpracy przedstawicieli różnych środowisk na rzecz efektywnego osiągania celów zrównoważonego rozwoju. Inicjatywa zwiększa świadomość coraz to większych kręgów odbiorców nt. przyjętych przez społeczność międzynarodową celów zrównoważonego rozwoju, ich znaczenia dla poszczególnych grup społecznych oraz potrzeby współpracy w efektywnej ich realizacji. Sygnatariusze dają przykład aktywnego zaangażowania i odpowiedzialnego wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju wewnątrz organizacji stanowiąc cenne źródło inspiracji dla innych.

Więcej o Partnerstwie na Rzecz Realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce

Link do raportu odnośnie realizacji 17. celów zrównoważonego rozwoju