Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 • 1 Postanowienia Ogólne

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, stosowanym od dnia 25 maja 2018 r. poniżej przedstawiamy informację na temat przetwarzania danych osobowych przez Fundację Mobile Open Society through Technology (MOST) .

 • 2 Administrator Danych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Mobile Open Society through Technology (MOST) zarejestrowana w Warszawie (02-360), przy ul. Siewierskiej 16A/14, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000176103, NIP: 5213276504, REGON: 015618056 (dalej zwana Administratorem).

I Kontakt

W sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem na adres: sekretariat@fundacjamost.pl.

II  Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane w następujących celach:

 1. Realizacja projektów – art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy):
  1. Akademicka Liga Startupów, realizowana w ramach RPO WM 2014-2020,
  2. Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców,
  3. World Summit Awards,
  4. Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji (MSODI) nr rej. RPMA.03.01.02-14-b657/18.
 1. Realizacja usług doradczych i komercyjnych.
 2. Spełnienie obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji praw udostępniającego dane i w związku z tym archiwizowania żądań kierowanych do Administratora lub informowania o zagrożeniach dla prywatności udostępniającego dane – art. 6 ust. 1 lit c RODO,
 3. Spełnienie obowiązków z zakresu prawa podatkowego – art. 6 ust. 1 lit c RODO,
 4. Wysyłanie informacji o ofertach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora lub partnerów współpracujących w postaci newslettera lub wiadomości e-mail – art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, (jeżeli została wyrażona zgoda),
 5. przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a RODO odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać,
 6. udostępniania zdjęć z wizerunkiem udostępniającego dane na stronie internetowej oraz w social media Administratora – art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, (jeżeli zgoda została wyrażona przez udostępniającego dane).

III Okres przechowywania danych

 

Dane osobowe będą przechowywane od zawarcia i wykonania umowy – od momentu rejestracji na wydarzenie lub udziału w wydarzeniu – do upływu terminów przedawnienia. Dane osobowe związane projektami będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia projektu. Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych. Pozostałe dane będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte.

IV Międzynarodowe przekazywanie danych

Fundacja MOST może przekazać dane osobowe do krajów trzecich w celu korzystania z usług przetwarzania przy wykorzystaniu zewnętrznej infrastruktury IT dostawców usług hostingowych, spełniających wymagania RODO w zakresie bezpieczeństwa systemów którym mieszkasz. Przesyłając dane poza UE, korzystamy z mechanizmów prawnych, które legalnie umożliwiają przekazywanie takich danych.

W związku z korzystaniem przez nas z narzędzi takich jak MailChimp w celu wysyłania newslettera, odbiorcą danych jest The Rocket Science Group LLC z siedzibą w Atlancie, USA. Dane osobowe są przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki, dane są są chronione programem „Tarczy Prywatności UE-USA” (Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA).  Dane osobowe przekazywane są tylko po uzyskaniu zgody na ich przetwarzanie, zgodę może być cofnięta w każdej chwili.

 

V Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe

 

Informujemy iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. dostępu do swoich danych i kopii danych,
 2. prawo do poprawy danych (sprostowania swoich danych) i przenoszenia,
 3. prawo do usunięcia danych – jeśli udostępniający dane uważa, że Administrator nie ma prawa ich przetwarzać,
 4. prawo ograniczenia przetwarzania danych, jeśli udostępniający dane uważa, że dane są nieprawidłowe lub ich przetwarzanie jest nielegalne, ale nie chce, aby Administrator je usunął, gdyż są potrzebne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń lub na czas stwierdzenia zasadności sprzeciwu,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu – udostępniający dane może również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych do innych celów, jeśli podstawę prawną przetwarzania stanowi uzasadniony interes Administratora. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie sprzeciwu poprzez określenie, co stanowi szczególną sytuację, z uwagi na którą składany jest sprzeciw. Sprzeciw nie zostanie uwzględniony, jeśli Administrator wykaże, że jego uzasadniony interes jest nadrzędny wobec roszczenia udostępniającego dane lub że dane udostępniającego dane są mu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wobec udostępniającego dane.
 6. prawo do wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego.

 

 • 3 Pliki cookies
 1. Rozpoczynając korzystanie ze strony internetowej użytkownik akceptuje poprzez aktywację przycisku “Akceptuj” umieszczenie przez stronę internetową na swoim urządzeniu plików cookies.
 2. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek można sprawdzić czy na danym urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez stronę internetową lub inne strony. Informujemy, że usunięcie lub zablokowanie plików cookies może spowodować problemy z korzystaniem ze strony internetowej. 
 3. Administrator wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
  1. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę.
  2. przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony.
 4. Użytkownicy Serwisu mogą zmienić ustawienia dotyczących plików cookies w każdym czasie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 5. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Fundacji.