7 czerwca 2024

Unicorn Hub 2.0 – Inkubator dla Najbardziej Ambitnych Startupów

Unicorn Hub 2.0 to unikalny projekt, którego celem jest wspieranie rozwoju innowacyjnych startupów na początkowym etapie ich rozwoju. Priorytetem w ramach realizowanych w Unicorn Hub 2.0 działań jest kreowanie warunków sprzyjających powstawaniu i wzrostowi firm technologicznych, które mają potencjał przekształcić się w liderów rynku, czyli tzw. jednorożce (ang. unicorns).

Fundacja MOST współuczestniczy w prowadzeniu projektu, dostarczając cenne wsparcie managera inkubacji współpracującego z wybranymi startupami przez cały okres inkubacji oraz specjalistów w różnych dziedzinach, m.in. analiza rynku i konkurencji, analiza finansowa, strategia marketingu i promocji Eksperci z Fundacji pomagają startupom rozwijać się, oferując doradztwo i mentoring, które są kluczowe dla sukcesu młodych firm.

Projekt Unicorn Hub 2.0 jest w pełnym toku realizacji. Od momentu uruchomienia w kwietniu 2024r., trzydzieści zespołów rozwijających innowacyjne w skali kraju projekty, korzysta już z programu inkubacyjnego. Dzięki wsparciu mentorów oraz ekspertów m.in. Fundacji OIC Poland, Open Innovation House, MZK Stalowa Wola, Sentinel Innovation i Fundacji MOST, te młode zespoły znacząco przyspieszają swoje procesy rozwojowe, zdobywając niezbędną wiedzę i zasoby.

W ramach projektu odbyło się już kilka kluczowych wydarzeń networkingowych oraz warsztatów. Unicorn Hub 2.0 tętni życiem, a współpraca ze startupami owocuje pogłębionymi analizami, hipotezami i założeniami biznesowymi, które już za chwilę przekształcą się w pierwsze wersje produktów (MVP) i będą weryfikowane z rynkiem.

Więcej informacji na temat postępów projektu znajduje się na stronie internetowej www.unicornhub.pl.