Granty na Eurogranty – Erasmus+
Dla kogo:
MŚP
Gdzie:
Polska
Kiedy:
09.2021 - 02.2022
O projekcie

Przygotowanie projektu o Eurogrant planowanego do realizacji w ramach programu Erasmus+

Podziałanie 2.3.6. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 ze współfinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przy udziale Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucji Pośredniczącej

Harmonogram