Granty na Eurogranty – Horizon EIE
Dla kogo:
MŚP
Gdzie:
Polska
Kiedy:
02.2022 - 12.2022
O projekcie

Przygotowanie projektu o Eurogrant planowanego do realizacji w ramach programu Horizon Europe Framework Programme (EIE)

Podziałanie 2.3.6. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 ze współfinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przy udziale Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucji Pośredniczącej