Usługi doradcze dla beneficjentów projektów EIC
Dla kogo:
MŚP
Gdzie:
UE
Kiedy:
do końca 2023 r.
O projekcie

Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) oferuje za pomocą platformy wybór usług dla innowatorów finansowanych przez EIC. To doskonała okazja na skorzystanie z usług dostosowanych do potrzeb

Platforma umożliwia beneficjentom EIC przeglądanie, wyszukiwanie i filtrowanie szeregu strategicznych usług, które pomogą im rozwijać swój projekt. Innowatorzy mogą korzystać z katalogu usług EIC, aby znaleźć wsparcie w zakresie przyspieszenia i pozyskiwania funduszy, ale także oferty niszowe, takie jak infrastruktura, coaching i doradztwo prawne.
Fundacja MOST oferuje takie usługi jak: inkubacja, akceleracja, wzrost i skalowanie.

Jakie kryteria należy spełnić?

Z programu mogą skorzystać beneficjenci projektów EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition.

Kontakt
do koordynatora
projektu