Bony mazowieckie (zakończony)
Dla kogo:
MŚP
Gdzie:
województwo mazowieckie
Kiedy:
28 luty 2019
O projekcie

Program bonów na doradztwo w województwie mazowieckim umożliwia firmom zakup usług doradczych o charakterze prorozwojowym w akredytowanych Instytucjach Otoczenia Biznesu. Usługi te mają na celu wspierać firmy, które chcą: rozszerzyć swoją ofertę, wprowadzić innowacje produktowe, wyjść z produktem na nowe rynku czy zdobyć nowych klientów.

Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 9 miesięcy. Poziom dofinansowania wynosi do 80%. Maksymalne wsparcie to 110 tys. zł.

Jak można skorzystać z bonów mazowieckich?
W ramach bonu możesz sfinansować usługi doradcze w akredytowanej IOB, dzięki którym wprowadzisz w przedsiębiorstwie innowacje produktowe. Są to między innymi:
01

  • zdefiniowanie możliwych wariantów modelu biznesowego dla różnych grup klientów,
  • testowanie produktu lub technologii,
  • działania wspierające dotarcie do potencjalnych odbiorców produktu/usługi,
  • wsparcie w poszukiwaniu finansowania,
02
  • wsparcie w komunikacji i opracowaniu graficznym narzędzi specjalistyczne usługi laboratoryjne,
  • pomiarowe, diagnostyczne oraz certyfikacyjne,
  • inne działaniach mające na celu wdrożenie innowacji produktowej.
Jakie kryteria należy spełnić?

W konkursie po bon na doradztwo możesz startować, gdy:

  • prowadzisz mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, a siedziba firmy znajduje się z woj. mazowieckim
  • firma istnieje minimum 2 lata i prowadzi działalność gospodarczą
  • chcesz rozszerzyć ofertę produktową bądź zdobyć nowych klientów w ramach usługi doradczej korzystając z pomocy akredytowanej Instytucji Otoczenia Biznesu 

 

 

 

 

 

Kontakt
do koordynatora
projektu