Bony łódzkie (zakończony)
Dla kogo:
MŚP
Gdzie:
województwo łódzkie
Kiedy:
29 listopad 2019
O projekcie

Program bonów na doradztwo w województwie łódzkim umożliwia firmom zakup usług doradczych o charakterze prorozwojowym w akredytowanych Instytucjach Otoczenia Biznesu. Celem wsparcia doradczego ma być wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Do wyboru mamy 3 usługi z ponad 50 pozycji wskazanych przez urząd. Wartość każdej z nich nie może przekroczyć 250.000 zł.

Opcjonalnie w projekcie może sfinansować także wdrożenie rezultatów usług doradczych. Poziom dofinansowania do 85%. Maksymalny termin zakończenia prac projektowych to 31.12.2023 r.

Jak można skorzystać z „Łódzkiego Bonu na doradztwo”?
W ramach bonu możesz sfinansować usługi doradcze w akredytowanej IOB, dzięki którym wzmocnisz pozycję konkurencyjną swojej firmy. Są to między innymi:
01
 • doradztwo w zakresie strategii,
 • doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania,
 • doradztwo w zakresie marketingu i promocji,
 • doradztwo w zakresie logistyki,
 • doradztwo w zakresie usprawniania procesów produkcyjnych i świadczenia usług,
02
 • doradztwo w zakresie rozwoju zasobów ludzkich,
 • doradztwie w zakresie transferu i wdrażania wiedzy i innowacji,
 • doradztwie w obszarach społecznej odpowiedzialności,
 • inne działania mające na celu zwiększenie pozycji konkurencyjnej firmy
Jakie kryteria należy spełnić?

W konkursie po bon na doradztwo możesz startować, gdy:

 • prowadzisz mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo
 • siedziba Twojej firmy znajduje się z woj. łódzkim
 • masz konkretny plan na rozwój swojego biznesu, ale brakuje Tobie kompetencji by wprowadzić go w życie
 • chcesz zdobyć rynek i zwiększyć konkurencyjność swojego biznesu
 • w ramach usługi doradczej skorzystasz z pomocy akredytowanej Instytucji Otoczenia Biznesu

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt
do koordynatora
projektu