Еразмус для молодих підприємців для громадян України
Dla kogo:
українські підприємці-початківці
Gdzie:
Польща
Kiedy:
Безперервний набір
O projekcie

Це європейська програма обміну підприємницьким досвідом, яку фінансує Європейська Комісія.

Участь у програмі — можливість для підприємців-початківців, громадян України, перейняти досвід в європейській компанії, а також здобути необхідні навички та бізнес зв'язки для власної справи.
Протягом обміну, новий підприємець подорожує до іншої країни ЄС і стає частиною команди досвідченого європейського підприємця. Це win-win обмін, адже нові підприємці будуть працювати пліч-о-пліч зі своїми досвідченими колегами, ділитись ідеями, іншою точкою зору, навичками та знаннями про ринок та бізнес-культуру інших країн.
Невід'ємною частиною програми EYE є фінансова підтримка підприємцям-початківцям, громадянам України, для покриття базових витрат в іншій країні під час обміну.

Від участі в програмі ви отримаєте:
- практичний досвід та поради досвідченого європейського підприємця
- знання про ринки європейських країн
- менторство щодо вдосконалення власного бізнес проекту
- можливість партнерства з досвідченим підприємцем
- можливість розвитку мережі потенційних постачальників і клієнтів

Що варто знати про обмін:
Обмін може тривати від 1 до 6 місяців, залежно від вашої можливості та бажання. Крім того, обмін може відбуватися фрагментарно (частинами).
Обмін може відбуватися між країнами ЄС
У вас ще немає бізнес-плану? Не хвилюйтесь! Команда фонду MOST поділиться практичними порадами та надасть консультацію щодо його написання

Jest to europejski program wymiany doświadczeń biznesowych, finansowany przez Komisję Europejską.

Udział w programie jest szansą dla początkujących przedsiębiorców, obywateli Ukrainy, na zdobycie doświadczenia w europejskiej firmie, a także zdobycie niezbędnych umiejętności i powiązań biznesowych do prowadzenia własnego biznesu.
Podczas wymiany nowy przedsiębiorca wyjeżdża do innego kraju UE i staje się częścią zespołu doświadczonego europejskiego przedsiębiorcy. Jest to wymiana korzystna dla obu stron, ponieważ nowi przedsiębiorcy będą pracować ramię w ramię ze swoimi doświadczonymi kolegami, dzielić się pomysłami, innym punktem widzenia, umiejętnościami i wiedzą na temat rynku i kultury biznesowej innych krajów.
Integralną częścią programu EYE jest wsparcie finansowe dla początkujących przedsiębiorców, obywateli Ukrainy, na pokrycie podstawowych wydatków w innym kraju podczas wymiany.

Dzięki udziałowi w programie otrzymasz:
- praktyczne doświadczenie i porady doświadczonego europejskiego przedsiębiorcy
- wiedzę o rynkach krajów europejskich
- mentoring w celu ulepszenia własnego projektu biznesowego
- możliwość współpracy z doświadczonym przedsiębiorcą
- możliwość rozwoju sieci potencjalnych dostawców i klientów

Co powinieneś wiedzieć:
Wymiana może trwać od 1 do 6 miesięcy, w zależności od Twoich możliwości i chęci. Dodatkowo wymiana może odbywać się fragmentarycznie (części).
Wymiana może odbywać się pomiędzy krajami UE
Nie masz jeszcze biznesplanu? Nie martw się! Zespół Fundacji MOST będzie dzielił się praktycznymi radami i doradzał przy jej pisaniu

Як ви можете отримати користь
01

Фінансова підтримка
Підприємець-початківець, громадянин України, отримуватиме фіксовану щомісячну фінансову допомогу від Європейської Комісії на витрати під час обміну, яка може становити до 6600 євро протягом шести місяців.

Юридичні аспекти
ВАЖЛИВО!
Ви НЕ втратите статус UKR, вирушаючи на обмін до іншої країни ЄС!
Для участі в програмі Ви повинні проживати в Польщі більше 6 місяців і мати актуальні документи для легальної подорожі до іншої країни ЄС: дійсна карта побиту/ віза / дійсний безвізовий режим
Фонд MOST підтримує підприємців-початківців, громадян України, які хочуть взяти участь в програмі та надає консультації стосовно проекту.

Історія успіху:
Пишаємося своїми!
Переможець нагороди в категорії «Підприємець-початківець», Марія Аліпатова з України, сказала: «Без програми EYE я б ніколи не отримала впевненості, щоб стати підприємцем 21-го століття!»

02

Wsparcie finansowe
Przedsiębiorca start-up, obywatel Ukrainy, otrzyma od Komisji Europejskiej stałą miesięczną pomoc finansową na wydatki podczas wymiany, która może wynieść nawet 6600 euro na sześć miesięcy.

Aspekty prawne
WAŻNE!
Wyjeżdżając na wymianę do innego kraju UE NIE utracisz statusu UKR!
Aby wziąć udział w programie należy mieszkać w Polsce dłużej niż 6 miesięcy i posiadać aktualne dokumenty umożliwiające legalny wyjazd do innego kraju UE: ważną kartę kredytową / wizę / ważny ruch bezwizowy.
Fundacja MOST wspiera początkujących przedsiębiorców, obywateli Ukrainy, którzy chcą wziąć udział w programie oraz udziela konsultacji w sprawie projektu.

Historia sukcesu:
Jesteśmy z siebie dumni!
Laureatka nagrody w kategorii „Przedsiębiorca startupowy” Maria Alipatova z Ukrainy powiedziała: „Bez programu EYE nigdy nie zyskałabym pewności siebie, aby zostać przedsiębiorcą XXI wieku!”

Яким критеріям необхідно відповідати

Ви можете взяти участь у програмі, якщо:

  • ви живете в Польщі понад 6 місяців
  • у вас є готова власна бізнес-ідея з готовим бізнес-планом чи
  • вже створений бізнес, якому менше 3-х років (на момент реєстрації)
  • готові взяти участь в обміні на 1- 6 місяців
  • ви мотивовані розвивати навички підприємництва

Możesz wziąć udział w programie jeśli:

  • mieszkasz w Polsce dłużej niż 6 miesięcy
  • masz gotowy pomysł na biznes z gotowym biznes planem lub
  • istniejącą już działalność gospodarczą, która ma mniej niż 3 lata (w momencie rejestracji)
  • jesteś gotowy/a do udziału w wymianie na okres 1-6 miesięcy
  • masz motywację do rozwijania umiejętności w zakresie przedsiębiorczości
Контакти