Usługi, które najczęściej wybierają klienci

Nasza oferta jest szeroka, ale klucz do sukcesu stanowi właściwa diagnoza potrzeb klienta, a następnie precyzyjne dobranie narzędzi. Usługi, które najczęściej Fundacja Most świadczy dla swoich klientów to przede wszystkim service design w digital transformation, generowanie nowych produktów, określanie nowych grup klientów i nowych pomysłów biznesowych, Customer Development, warsztaty diagnostyczne, warsztaty strategiczne i obliczanie śladu węglowego. Powiedz nam jaka jest potrzeba Twojej firmy i wspólnie zaplanujemy ścieżkę wsparcia oraz dobierzemy odpowiednie narzędzia i usługi.

SERVICE DESIGN W DIGITAL TRANSFORMATION
Wspieramy przy otwarciu sklepu internetowego, e-commerce, ucyfrowieniu, kreowaniu nowych usług w świecie wirtualnym.

Ta usługa jest dla Ciebie jeżeli chcesz stworzyć nowe kanały dotarcia do klientów on-line czy zbudować wizerunek i rozpoznawalność marki by sprzedawać więcej produktów/usług.

WARSZTATY DIAGNOSTYCZNE ANALIZA AS IS + RAPORT
Diagnozujemy co nie działa w firmie, co może działać lepiej, by zoptymalizować wykorzystanie posiadanych zasobów + dajemy rekomendacje w formie raportu co można usprawnić, zalecenia które można wykonać samemu, lub mogą być zlecone ekspertom MOST.

Ta usługa jest dla Ciebie jeżeli twoja firma ponosi koszty na działalność operacyjną i utrzymanie zasobów uzyskując efekty finansowe czy biznesowe. Analiza „as is” pokazuje jak te same koszty mogłyby przynosić wyższe zyski/lepsze efekty.

WARSZTATY STRATEGICZNE
Rozwijamy kierunki działania firmy oraz sposoby ich wdrożenia. Firma nie rozwija się, gdy tylko reaguje na sprawy bieżące i skupia się na działalności operacyjnej. Celem warsztatów jest wypracowanie dłuższej perspektywy działań oraz dobranie realnego planu działania do wdrożenia celów strategicznych.

Ta usługa jest dla Ciebie jeżeli chcesz zminimalizować ryzyko nieodpowiednich decyzji czy podejmować trafniejsze decyzje. Po wybraniu celu strategicznego (np. zwiększenie sprzedaży, wejście na inne rynki) pokażemy jak konkretnie wykorzystać posiadane zasoby i opracować realny, określony w czasie plan wdrożenia strategicznych kierunków działania.

OBLICZANIE ŚLADU WĘGLOWEGO
Sprawdzamy ekologiczny efekt oddziaływania firmy na środowisko.

Ta usługa jest dla Ciebie jeżeli zrównoważone podejście w biznesie jest wartością dla Twoich klientów. Posiadanie obliczeń śladu węglowego może decydować o wyborze Twojej firmy jako eksportowej do krajów o wysokiej świadomości ekologicznej (np. kraje skandynawskie).

ANALIZA RYNKU I KONKURENCJI
Przygotowujemy wnikliwy raport o otoczeniu konkurencyjnym m.in. o ofercie, strategii działania i polityce cenowej. Identyfikujemy pozycję firmy na tle konkurencji.
Ta usługa jest dla Ciebie jeżeli chcesz przyjrzeć się szansom i zagrożeniom dla firmy + otrzymać rekomendacje.

CONSUMER DEVELOPMENT
Robimy pogłębione wywiady z klientami, by zbadać ich potrzeby, oczekiwania, motywacje i gotowość do zakupu produktów i usług.

Ta usługa jest dla Ciebie jeżeli chcesz w sposób profesjonalny sprawdzić potrzeby klienta, wyeliminować ryzyko niepowodzenia wprowadzenia nowego produktu, określić czy będzie się sprzedawał. Identyfikacja oczekiwań klientów sprawdza się także w sytuacji gdy produkty/usługi się nie sprzedają.

GENEROWANIE NOWYCH PRODUKTÓW / OKREŚLANIE NOWYCH GRUP KLIENTÓW / NOWYCH POMYSŁÓW BIZNESOWYCH 
Pomagamy kreować nowe produkty i określać dla nich założenia biznesowe. Budujemy plan wdrożenia: typujemy segmenty rynku, wybieramy model biznesowy, projektujemy wygląd produktu, przygotowujemy kampanię marketingowa, badamy trendy rynkowe.

Ta usługa jest dla Ciebie jeżeli rynek na którym działasz dynamicznie się zmienia, a preferencję klientów wyznaczają trendy rynkowe i cykl życia produktu staje się coraz szybszy. Powstają nowe segmenty konsumentów, otwierają się nowe nisze rynkowe. Warto wprowadzać nowe produkty, by nie zostać zdominowanym przez konkurencję oraz by zagospodarować pojawiające się możliwości.

DESIGN THINKING WARSZTATY
Prowadzimy warsztaty angażujące interdyscyplinarny zespół (osoby z różnych działów) w tworzenie innowacyjnych rozwiązań. Celem DT jest stworzenia produktów/usług bazując na głębokim zrozumieniu potrzeb klientów.

Ta usługa jest dla Ciebie jeżeli chcesz nauczyć pracowników generować innowacyjne pomysły metodą DT. Korzyścią jest to, że inwestujesz raz w serię szkoleń dla pracowników, następnie know-how zostaje w firmie i może być podstawą do samodzielnego wypracowania kultury innowacji („perpetuum mobile”).

WARSZTATY GENEROWANIA POMYSŁÓW
Prowadzimy kreatywne warsztaty do zastosowania dla minimum kilkuosobowych grup w firmie.

Ta usługa jest dla Ciebie jeżeli potrzebne jest rozwiązanie wyzwania, problemu.

Masz pytania? Napisz do Katarzyny Klimek