Uporządkuj pomysły z macierzą BFD

Dużo pomysłów – co z nimi zrobić?

Myślisz o nowych pomysłach np. na biznes? A może rozwijasz już jeden z nich i zastanawiasz się co dalej, w którą stronę pójść? Masz kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt pomysłów? Realizacja wszystkich nie zawsze jest możliwa i zasadna. Wielość możliwości może przytłaczać i blokować dalsze działania. Na które z tych możliwości się zdecydować? Które opcje wybrać? O tym w artykule.
Narzędziem, które pomaga odpowiedzieć na te pytania jest macierz Big Fast & Doable (macierz BFD) stanowiąca element podejścia Money & Magic zaproponowanego przez Marka Payne’a w książce „How to kill a unicorn”. Macierz jest nieodłącznym elementem warsztatów, które prowadzimy dla przedsiębiorców w @Fundacja MOST. Narzędzie to świetnie sprawdza się w pracach nad nowymi produktami i kierunkami rozwoju firmy.

Co to jest macierz BFD?

Macierz BFD to dwie osie. Oś pionowa określa na ile dana innowacja/opcja/pomysł jest Big, tj. jak duży jest jego potencjał, czyli jak duży jest rynek, jak duża i atrakcyjna jest grupa docelowa, jak bardzo pomysł jest perspektywiczny dla rozwoju organizacji, itd. Z kolei oś pozioma pokazuje na ile dana innowacja/pomysł jest Fast & Doable, czyli pozwala określić, jak szybko jesteśmy w stanie go zrealizować i wdrożyć mając świadomość naszych ograniczeń takich jak np. skala bieżących obowiązków, brak odpowiedniego know-how, ograniczony zespół projektowy, budżet, itd. Zaletą macierzy jest to, że sami możemy określić kryteria, które stanowią o tym, że pomysł jest „wielki” oraz kryteria warunkujące jego wykonalność w krótkim czasie.

Macierz BFD

Jak działa?

Po etapie burzy mózgów tj. etapie definiowania możliwych pomysłów, analizujemy je biorąc pod uwagę dwa czynniki, czyli opisane powyżej: potencjał i możliwość ich realizacji, a następnie umieszczamy wszystkie idee na macierzy.

Najbardziej perspektywiczne i zasadne do wdrożenia pomysły pojawią się w skrajnej tj. górnej, prawej ćwiartce. Ich realizacja jest uzasadniona, bo mają one duży potencjał i stosunkowo szybko jesteśmy w stanie wdrożyć je na rynek/w życie. Pomysły, które pojawią się w innych ćwiartkach powinniśmy odłożyć na później, albo z nich zrezygnować – macierz BFD pozwala więc nie tylko wybrać najlepsze pomysły, ale również ułożyć kolejność wdrażania wybranych opcji.

Co jest ważne?

Analiza pomysłów jest bardzo interesująca i wartościowa, jeśli pracuje nad nią kilka osób lub nawet kilka interdyscyplinarnych zespołów. Opinie na temat potencjału analizowanych opcji oraz możliwości ich realizacji mogą być wtedy bardzo różne. Dyskusja nad tym, dlaczego każdy z uczestników ćwiczenia umieścił analizowany pomysł w określonym miejscu na macierzy, pozwala w łatwy sposób zebrać wszystkie argumenty za i przeciw każdej idei i uzasadnić ostateczny wybór.

Zachęcam do korzystania z tego narzędzia za każdym razem, gdy mnogość opcji i pomysłów nie pozwala Wam podjąć właściwej decyzji, albo/i chcielibyście je uszeregować w odpowiedniej kolejności.
Jeśli rozwijacie technologiczne produkty i chcielibyście razem z nami, tj. doradcami @Fundacja MOST, zrealizować m.in. to ćwiczenie i wspólnie pracować nad możliwościami rozwoju Waszych projektów/produktów, zapraszam do kontaktu. Nasza sieć doradców liczy kilkudziesięciu ekspertów reprezentujących różne branże, specjalizujących się w różnych obszarach doradztwa biznesowego. Z chęcią zaprosimy wybranych ekspertów do udziału w realizacji Waszych projektów.

Korzystaliście już z macierzy Big, Fast & Doable? Dajcie znać, jak sprawdziło się to narzędzie w Waszych projektach.

Autor: Joanna M. Fogler