Akcelerator szyty na miarę

Jak działa akcelerator szyty na miarę i dlaczego sprawdzi się w Twoim biznesie?

Organizując akceleratory przez lata, wielokrotnie mierzyliśmy się jako Fundacja MOST z wyzwaniem, którym było duże zróżnicowanie projektów pod względem fazy ich rozwoju  w ramach tej samej edycji akceleracji. Zauważyliśmy, że ten sam harmonogram dla wszystkich uczestników nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem, a duża ilość konsultacji z mentorami  w małym odstępie czasu potrafi nieźle namieszać w głowach twórców start-up’ów.

Dlatego postanowiliśmy wypracować rozwiązanie, które uwzględnia różny charakter i potrzeby naszych Klientów – w ten sposób powstał innowacyjny “Akcelerator Szyty Na Miarę”. Proces ten wyróżnia kilka, niezwykle istotnych dla efektu końcowych, cech:

Zindywidualizowana ścieżka akceleracji

Dla każdego ze start-up’ów, który pomyślnie przejdzie proces rekrutacji, zostaje opracowany indywidualny program rozwoju. Praca z pomysłodawcami zaczyna się od oceny faktycznego etapu projektu i analizy potrzeb. Na tej podstawie dobierane są warsztaty, szkolenia i usługi doradcze, które najlepiej będą odpowiadać na obecne wyzwania stojące przed przedsiębiorcami. W efekcie
– większość prowadzonych warsztatów czy konsultacji ma charakter indywidualny. Przykładowo: start-up, który jest we wczesnej fazie rozwoju otrzymuje wsparcie w dopracowaniu wartości dla klienta i właściwej segmentacji rynku, a start-up, który ma już gotowy produkt dostaje pomoc
w opracowaniu planu sprzedaży. Przy zastosowaniu zindywidualizowanej ścieżki rozwoju oba projekty mogą być rozwijane z sukcesem w ramach tej samej rundy akceleracji. Uzupełnienie programu akceleracji stanowią warsztaty i szkolenia.

Harmonogram dostosowany do startupu

Dzięki temu, że większość warsztatów i konsultacji ma charakter zindywidualizowany, to ich harmonogram jest dużo bardziej elastyczny i dostosowany do zainteresowanych. Takie podejście zwiększa zaangażowanie uczestników i pozwala im w pełni korzystać z możliwości jakie daje Akcelerator.

Opiekun projektu i monitorowanie prac

Na początku programu każdemu ze start-up’ów zostaje przydzielony doradca wiodący tzw. “opiekun projektu”, który czuwa nad wdrożeniem indywidualnego planu akceleracji oraz nadaje kierunek całemu procesowi akceleracji. Regularne monitorowanie postępów i ewentualne korygowanie kierunki prac jest kluczowe dla właściwego rozłożenia nakładu prac. Dlatego w naszym akceleratorze każdy ze start-up’ów spotyka się na regularnych spotkaniach statusowych ze swoim opiekunem, co pozwala szybko reagować na zmiany, jak też jest dodatkową motywacją do efektywnego działania.

Doradca częścią zespołu – spersonalizowane analizy

W trakcie trzymiesięcznego toku akceleracji do startupu dołącza grono specjalistów, którzy niemal ramię w ramię pracują razem z pomysłodawcami (w Akademickiej Lidze Startupów do wykorzystania jest 250 godzin pracy doradców). Eksperci nie tylko dzielą się swoja wiedzą podczas spotkań, ale również przygotowują analizy, modele finansowe, kampanie marketingowe, opracowują zindywidualizowane strategie, czy prezentacje. W efekcie przedsiębiorcy otrzymują gotowe do wdrożenia rozwiązania, przygotowane przez doświadczonych doradców bez ponoszenia kosztów.

Chętnie dowiemy się co Waszym zdaniem powinien oferować idealny akcelerator.

Masz pytanie do autora artykułu? napisz do: