28.02.2017

Fundacja MOST Mazowiecką Akredytowaną Instytucją Otoczenia Biznesu

13 stycznia 2017 Fundacja MOST uzyskała status Mazowieckiej Akredytowanej Instytucji Otoczenia Biznesu. Akredytacja uprawnia Fundację do realizacji określonych działań finansowanych z funduszy regionalnych, w szczególności do świadczenia usług prorozwojowych dla MŚP w ramach „bonów na doradztwo”.

osoba do kontaktu:  Katarzyna Ślusarczyk kslusarczyk@fundacjamost.pl