15.09.2017

Bony na doradztwo – nabór zamknięty

W dniu 31 sierpnia br. zakończyła się ostatni runda naboru wniosków w ramach konkursu RPO WM 3.1.2. Rozwój MŚP, Typ projektu: Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo kierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw.

Kolejny nabór planowany jest na początku 2018 roku.

 

Related projects: Usługi wsparcia innowacji