Project

Usługi wsparcia innowacji

Jako Centrum Innowacji (CI) wspieramy procesy wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach. Animujemy społeczność przedsiębiorców, w ramach której upowszechniamy i wspieramy proinnowacyjne postawy, a także promujemy proinnowacyjne rozwiązania technologiczne, organizacyjne i marketingowe.

Aboutproject

ŚWIADCZONE USŁUGI

Pigułki MOST – to konkretna wiedza wspierająca zespół projektowy w danym obszarze. Pigułki MOST mogą mieć formę warsztatu, szkolenia, mentoringu, opisową bądź video. Wzmacniają zespół w realizowanym projekcie, znacząco usprawniając proces wdrożenia innowacji. Zauważalną wartością „zażywania” pigułek MOST jest skrócenie czasu pracy nad poruszanym zagadnieniem.
Pigułki MOST oferowane przez Fundację MOST obejmują:

 1. Audyt innowacyjności
 2. Analiza alternatywnych ścieżek rozwoju poprzez wdrażanie innowacji
 3. Uszczegółowienie i ocena wybranej ścieżki rozwoju związanej z wdrażaniem innowacji
 4. Analiza modelu biznesowego
 5. Konsultacja w zakresie selekcji innowacyjnych pomysłów
 6. Poszukiwanie partnerów do realizacji projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych
 7. Poszukiwanie i nawiązanie kontaktu z dostawcą lub odbiorcą innowacyjnej technologii
 8. Pomoc w procesie przygotowania i przeprowadzenia negocjacji z dostawcą lub odbiorcą innowacyjnej technologii
 9. Pomoc w procesie przygotowania i przeprowadzenia negocjacji z inwestorem w zakresie rozwijania i/lub wdrażania innowacji
 10. Doradztwo w procesie przygotowania/weryfikacji i zawarcia umowy pomiędzy dostawcą i odbiorcą innowacyjnej technologii
 11. Przygotowanie szczegółowego modelu finansowego dla opracowywanej lub wdrażanej innowacji
 12. Identyfikacja i mapowanie kluczowych procesów biznesowych związanych z wdrażaniem innowacji, ich modyfikacja i optymalizacja
 13. Pomoc w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej/technicznej niezbędnej do wdrożenia innowacji
 14. Opracowanie strategii marketingowej dla wyrobu lub usługi będącej przedmiotem wdrożenia innowacyjnej technologii
 15. Opracowanie szczegółowego planu wdrożenia innowacji
 16. Analiza ryzyka wdrożenia innowacji
 17. Doradztwo i pomoc w opracowaniu i wdrożeniu pilotażowym innowacji
 18. Doradztwo, pomoc i szkolenia w pełnym wdrożeniu innowacji
 19. Monitorowanie i ocena efektów wdrożenia innowacji
 20. Doradztwo w zakresie rozwoju zasobów ludzkich związanych z wdrażaniem innowacji
 21. Pozostałe uzasadnione doradztwo niezbędne do wdrożenia innowacji technologicznej