Project

Entrepreneuria

Projekt skierowany do startup’ów prowadzony przez Fundację Most od 2012 roku współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Kreator Innowacyjności”. Celem projektu jest stworzenie możliwości współpracy między doświadczonymi przedsiębiorcami, lub pracownikami naukowymi w zakresie technologii z młodymi, pełnymi entuzjazmu i motywacji osobami. Chcemy  wesprzeć ich w tworzeniu ich własnych  innowacyjnych startupów. Głównymi interesariuszami projektu są politechniki, które powinny zachęcać i inspirować młodych naukowców do tworzenia nowych przedsiębiorstw.

 

Aboutproject

W ramach projektu Entrepreneuria zorganizowaliśmy:

a) ROAD SHOWS

Serię wykładów, w wielu polskich miastach, w których znajdują się najważniejsze uczelnie techniczne m.in. w : Białymstoku, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Lublinie, Warszawie, Gdańsku, Toruniu, Katowicach. Naszym celem była promocja naszego programu akceleracyjnego wśród studentów i pracowników naukowych na polskich uczelniach. Dzięki wykładom chcieliśmy ich nie tylko zachęcić do prowadzenia własnych startupów i zainspirować przykładami przedsiębiorców, którzy odnieśli już sukces ale także podzielić się wiedzą, doświadczeniem i sprawdzonymi strategiami. Oprócz nas prezentacje poprowadzili również reprezentanci instytucji wspierających przedsiębiorczość, doradcy biznesowi i inwestorzy.

b) WEEKENDY AKCELERACYJNE

Od  września 2012 r do maja 2014 w czterech polskich miastach: Poznaniu, Katowicach, Warszawie, Gdańsku zorganizowaliśmy  Weekendy Akceleracyjne podczas których młodzi i utalentowani programiści, stratedzy i projektanci mieli szanse pracować nad swoimi pomysłami,  a także przedstawić swoje projekty inwestorom. Podczas każdego  weekendu uczestnicy podzieleni na grupy pracowali nad wybranym przez siebie projektem. Pod koniec każdego wydarzenia wybierane były najlepsze prace i młodzi przedsiębiorcy mieli szanse spotkać się  z potencjalnym inwestorem.

c) START-UP ACADEMY

W 2013 i 2014 roku zorganizowaliśmy Letnią Szkołę Przedsiębiorczości. Podczas 8-miesiecznego kursu prowadzone były szkolenia, warsztaty, wykłady z zakresu  przedsiębiorczości, podczas których skupiliśmy się głównie na projektach z branży IT.  Uczestnicy pracowali nad własnymi projektami pod czujnym okiem mentorów. Młodzi przedsiębiorcy dostali od nas materiały i „know-how”. Pod koniec kursu odbył się tzw. DEMO DAY podczas którego autorzy  najbardziej prosperujących  projektów, mieli szanse przedstawienia swoich pomysłu szerszej publiczności.

d) ENTREPRENEURIA SALONS

Podczas trwania projektu zorganizowaliśmy wiele mniej formalnych spotkań dla doświadczonych  przedsiębiorców z branży IT  . Każde spotkanie miało swój motyw przewodni, na którego temat wybrany przedsiębiorca przygotowywał prezentacje, po wykładzie odbywała się sesja networkingowa. Spotkania miały na celu zbudowanie sieci lokalnych kontaktów i zacieśnienie współpracy między przedsiębiorcami.