Project

Akcelerator MOST

Fundacja MOST w partnerstwie z Fundacją Startup Hub Poland i Fundację Digital Knowledge Observatory wygrały konkurs na poprowadzenie akceleratora dla technologicznych start-up’ów we wczesnym okresie rozwoju (do 24 miesięcy od momentu rejestracji). Naszą ambicją jest wsparcie co najmniej 40 podmiotów, które przejdą spersonalizowany program akceleracyjny.

Aboutproject

Współpraca trzech Instytucji Otoczenia Biznesu daje unikalną na rynku wartość korzystania z połączonych zasobów wszystkich fundacji. Partnerzy pełnią bowiem w projekcie role uzupełniające. I tak najsilniejszą stroną Fundacji MOST jest świadczenie usług wspierających realizacje projektów B+R. Z kolei Fundacja Startup Hub Poland ma największe doświadczenie w procesach przygotowywania i doprowadzania start-up’ów do gotowości inwestycyjnej funduszy VC, CVC i aniołów biznesu. Fundację Digital Knowledge Observatory jest mocna w audytach potrzeb akcelerowanych przedsiębiorstw oraz budowaniu strategii marketingowej i PR.

Start akceleratora przewidziany jest na lipiec 2018 r.

Projectregulations

Warunki udziału podmiotów w programie akceleracyjnym:

  • prowadzona działalność jest zarejestrowana na terenie woj. mazowieckiego,
  • wspierany podmiot to mikro, małe albo średnie przedsiębiorstwo
  • prowadzona działalność funkcjonuje na rynku od 0 do 24 miesięcy,
  • podmiot rozwija innowacyjny produkt i/lub usługę wpisujący się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje  województwa mazowieckiego.

CO-organizations