Programy Ramowe UE
Dla kogo:
MŚP, instytucje akademickie
Gdzie:
UE
Kiedy:
do grudnia 2020
O projekcie

Programy Ramowe Unii Europejskiej, czyli największe instrumenty finansowania badań naukowych i rozwoju technologicznego w UE skierowane są do instytucji badawczych, jednostek naukowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Wśród nich wyróżnia się aktualny program Horyzont 2020, który jest największym z programów ramowych Unii zakresie badań naukowych i innowacji. Fundacja pomoże Ci w przygotowywaniu m.in. analiz rynkowych, planów biznesowych, memorandów informacyjnych i studiów wykonalności.

Jakie kryteria należy spełnić?

Zasady każdego z projektów są specyficzne dla poszczególnych naborów. Szczegółowy opis naborów jest dostępny na stronie Komisji Europejskiej:

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en

Od stycznia 2021 rusza nowy Program Ramowy Horizon Europe. Więcej informacji na stronie Programu:

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_en

Fundacja była koordynatorem lub/i członkiem międzynarodowych konsorcjów w następujących projektach:

  • 2005-2006: ALIPRO (Supporting the Alignment of IST research PROgrammes on mobile communications in the new member states), projekt współfinansowany przez 6 Program Ramowy UE;
  • 2006-2009: 3S (Software and Services Strategy within the European Research Area) projekt współfinansowany przez 6 Program Ramowy UE;
  • 2011-2013: HOLA (Initiative to enHance cOLlaboration and promote Advancement of future ICT services in Europe), projekt współfinansowany przez 6 Program Ramowy UE;
  • 2015-2017: Biz4EYE (Erasmus for Young Entrepreneurs), projekt współfinansowany przez program COSME;
  • 2017-2019: MOBILITAS 2021 SGA 1 (Mobility programme for Young Entrepreneurs) projekt współfinansowany przez program COSME.
  • 2019-2022 MOBILITAS 2021 SGA2: Mobility programme for Young Entrepreneurs) projekt współfinansowany przez program COSM
Harmonogram
Harmonogram aktualnych naborów jest dostępny na stronie programu Horyzont 2020:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020
Kontakt
do koordynatora
projektu