Export Influencer
Dla kogo:
MŚP
Gdzie:
województwo łódzkie
Kiedy:
01.02.2021-31.08.2022
O projekcie

Projekt Export Influencer skierowany do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. łódzkiego. Jego celem jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego na pięciu rynkach zagranicznych

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 a jego operatorem jest Fundacja MOST. https://exportinfluencer.com/

Jak można skorzystać z Export Influencer?
W programie mogą wziąć udział przedsiębiorcy mający swoją siedzibę, oddział lub miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa łódzkiego w dniu dokonania zgłoszenia do Projektu. Profil ich działania firmy lub produkt wpisują się w RIS.
01

 

 

 

 

 

02

W ramach projektu Export Influencer

 • Oszczędzimy Twój czas i opracujemy dla Twojej firmy strategię internacjonalizacji
 • Wraz z ekspertami z danych rynków pomożemy krok po kroku w jej wdrożeniu
 • Sfinansujemy, zorganizujemy i wyjedziemy z Tobą na misję gospodarczą oraz zorganizujemy spotkania z dedykowanymi kontrahentami
 • Udzielimy Ci wsparcia wszędzie tam, gdzie ryzyko eksportowe może drogo kosztować.
Jakie kryteria należy spełnić?

Obligatoryjne 

 • gotowy produkt/usługa,
 • zainteresowanie ekspansją zagraniczną,
 • zainteresowanie produktem/usługą na rynku krajowym lub/i międzynarodowym,
 • dostępność pomocy de minimis,
 • gotowość pokrycia wkładu własnego w maksymalnej kwocie 16.292,77 zł

Fakultatywne

 • konkurencyjność rozwiązania w aspekcie internacjonalizacji,
 • doświadczenie w zakresie działań promocyjno-informacyjnych (w ciągu ostatnich 2 lat) ukierunkowanych na zdobywanie nowych kontraktów handlowych,
 • gotowość zespołu do procesu internacjonalizacji,
 • motywacja do procesu internacjonalizacji.
Harmonogram
Rekrutacja do projektu jest ciągła. W ramach programu przyjmiemy 15 firm.
Kontakt
do koordynatora
projektu