Export Influencer
Dla kogo:
MŚP
Gdzie:
woj. łódzkie
Kiedy:
01.02.2021-31.08.2022
O projekcie

Projekt Export Influencer skierowany do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. łódzkiego. Jego celem jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego na pięciu rynkach zagranicznych

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 a jego operatorem jest Fundacja MOST. https://exportinfluencer.com/

Jakie kryteria należy spełnić?

Obligatoryjne 

  • gotowy produkt/usługa,
  • zainteresowanie ekspansją zagraniczną,
  • zainteresowanie produktem/usługą na rynku krajowym lub/i międzynarodowym,
  • dostępność pomocy de minimis,
  • gotowość pokrycia wkładu własnego w maksymalnej kwocie 16.292,77 zł

Fakultatywne

  • konkurencyjność rozwiązania w aspekcie internacjonalizacji,
  • doświadczenie w zakresie działań promocyjno-informacyjnych (w ciągu ostatnich 2 lat) ukierunkowanych na zdobywanie nowych kontraktów handlowych,
  • gotowość zespołu do procesu internacjonalizacji,
  • motywacja do procesu internacjonalizacji.
Harmonogram
Rekrutacja do projektu jest ciągła. W ramach programu przyjmiemy 15 firm.
Kontakt
do koordynatora
projektu