O nas

Philosophy

Filozofia

Nasza filozofia zawarta jest czterech literach:

MOST  – Mobile Open Society through  Technology.

Scope

Misja

Wspieramy i inspirujemy aspirujących jak i doświadczonych przedsiębiorców.

Łączymy świat nauki i biznesu.

Doradzamy i opiniujemy.

 

 

Mission

Cel

Stworzenie środowiska przyjaznego przedsiębiorcom, które umożliwi im szybszy rozwój i zwiększy ich konkurencyjność na rynku.

O FUNDACJI

Fundacja MOST została założona w 2003 roku z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Ciekłokrystalicznego, T-mobile Deutchland i Politechniki Warszawskiej. Naszą misją jest tworzenie środowiska przyjaznego przedsiębiorcom i usprawnienie kontaktu między uczelniami, przedsiębiorcami, ustawodawcami oraz organizacjami wspierającymi start’upy. Wierzymy, że przepływ wiedzy i dzielenie się doświadczeniem jest kluczowe dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

MOST specjalizuje się w:

  • Realizacji usług doradczych dla MŚP. Fundacja MOST działa jako Centrum Innowacji. Komponent doradczy skierowany jest w pierwszej kolejności do przedsiębiorców, którym oferowane są usługi konsultingowe, związane z wdrażaniem nowych technologii, poszukiwaniem partnerów biznesowych czy źródeł finansowania. W ramach Centrum Innowacji przeprowadzane są między innymi analizy otoczenia rynkowego i konkurencji w kontekście dostępnych technologii, oceny innowacyjności technologii, audyty innowacyjności przedsiębiorstw czy optymalizacje struktury i regulacji wewnętrznych przedsiębiorstw pod kątem wdrożenia innowacji. Fundacja MOST posiada status Mazowieckiej Akredytowanej Instytucji Otoczenia Biznesu.
  • Organizacji programów akceleracji startupów z sektora wysokiej techniki.  Zdolnym, ambitnym i kreatywnym wynalazcom i przedsiębiorcom pomagamy postawić pierwsze kroki w technologicznym biznesie, zdobyć wiedzę i kontakty pomagające zbudować własny start-up. Cele te realizujemy obecnie w ramach projektu Entrepreneuria.eu który objął dotychczas:  2 Startup Academies, 4 Weekendy Akceleracyjne oraz 10 Road Shows, a wcześniej realizując we współpracy z laboratorium technik Politechniką Warszawską program BRAMA Innovation Camp.
  • Wsparciu przedsiębiorstw w ich internacjonalizacji. Od lutego 2015 Fundacja MOST jest lokalnym punktem kontaktowym programu Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców, a kontrakt z KE został przedłużony do 2021r.
  • Prowadzeniu projektów badawczych oraz wspieranie innych instytucji w realizacji projektów B+R i zarządzaniu nimi. Fundacja aktywnie uczestniczyła w Programie Ramowym Badań UE (edycja 6, 7 oraz Horizon2020), wykonując m.in. na zlecenie KE analizy polityki B+R w obszarze technik mobilnych oraz współuczestniczą w definiowaniu agend badawczych.
  • Budowaniu partnerstw strategicznych obejmujących uczelnie, parki technologiczne, akceleratory przedsiębiorczości i przedsiębiorstwa wykorzystując siatkę kontaktów w Polsce i Europie.
  • Aktywizacji środowiska małych i średnich przedsiębiorstw celem intensyfikacji inwestycji w badania i rozwój technologii, w tym w ramach projektów: inteligentne-specjalizacje.pl
  • Realizacji usług doradczych dla MŚP, od stycznia 2017 Fundacja MOST posiada status Mazowieckiej Akredytowanej Instytucji Otoczenia Biznesu.

Do głównych celów fundacji należy:

  • Wspieranie przedsiębiorczości high-tech w Polsce.
  • Wspieranie rozwoju technologii dobrze służących otwartemu, mobilnemu społeczeństwu.
  • Budowanie mostów pomiędzy środowiskami których współpraca jest konieczna dla rozwoju nowoczesnego społeczeństwa i konkurencyjnej gospodarki.