Team

Team

JAN KACZMAREK

President of the Board

President of the Board

Team

Katarzyna Klimek

Project Manager

Doświadczony Project Manager, specjalizacja Change Management. Od 2009 r. działa na rzecz inkubacji i akceleracji przedsiębiorstw w Polsce. Współpracuje z funduszami VC i Aniołami Biznesu. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Team

Patrycja Śrótwa

Project Manager

Wieloletni manager projektów dotyczących wspierania start-upów w ich rozwoju  i projektów mających na celu przygotowanie do komercjalizacji technologii pochodzących z jednostek naukowych.

Team

Joanna Winiarska

Project Manager

Doradca biznesowy i Project Manager z 9-letnim doświadczeniem zawodowym w sektorze publicznym i prywatnym, związana z Fundacją MOST od 2017r. Posiada bogate doświadczenie we współpracy z inkubatorami przedsiębiorczości, parkami technologicznymi, funduszami inwestycyjnymi oraz MŚP w Polsce. Zajmuje się oceną projektów badawczo-rozwojowych pod kątem ich potencjału rynkowego oraz doradztwem w zakresie opracowywania m.in. biznesplanów, strategii rozwoju, strategii komercjalizacji, strategii internacjonalizacji. Ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w projektach „Planowanie strategiczne w MMŚP”, „ISR – Instrument Szybkiego Reagowania”, „SOB – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu”. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu zarządzania projektami oraz doradztwa strategicznego. Certyfikowany Prince2 Practitioner.

Team

MONIKA SERKOWSKA

Project Manager

Obecnie Monika Serkowska odpowiada za kompleksową koordynację programu Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców.