Team

Team

JAN KACZMAREK

President of the Board

President of the Board

Team

Katarzyna Klimek

Chief Operating Officer

Doświadczony Project Manager, specjalizacja Change Management. Od 2009 r. działa na rzecz inkubacji i akceleracji przedsiębiorstw w Polsce. Współpracuje z funduszami VC i Aniołami Biznesu. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Team

Joanna Winiarska

Chief Innovation Strategist

Doradca biznesowy i Project Manager z 9-letnim doświadczeniem zawodowym w sektorze publicznym i prywatnym, związana z Fundacją MOST od 2017r. Posiada bogate doświadczenie we współpracy z inkubatorami przedsiębiorczości, parkami technologicznymi, funduszami inwestycyjnymi oraz MŚP w Polsce. Zajmuje się oceną projektów badawczo-rozwojowych pod kątem ich potencjału rynkowego oraz doradztwem w zakresie opracowywania m.in. biznesplanów, strategii rozwoju, strategii komercjalizacji, strategii internacjonalizacji. Ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w projektach „Planowanie strategiczne w MMŚP”, „ISR – Instrument Szybkiego Reagowania”, „SOB – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu”. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu zarządzania projektami oraz doradztwa strategicznego. Certyfikowany Prince2 Practitioner.

Team

Patrycja Śrótwa

Project Manager

Wieloletni manager projektów dotyczących wspierania start-upów w ich rozwoju  i projektów mających na celu przygotowanie do komercjalizacji technologii pochodzących z jednostek naukowych.

Team

MONIKA SERKOWSKA

Project Manager

Obecnie Monika Serkowska odpowiada za kompleksową koordynację programu Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców.

Team

Anna Laudy Nagy

Fundraising and Grant Coordinator