9 maja 2020

Rozwój w kryzysie – zapraszamy na pierwszy webinar o segmentacji rynku

Czy firma może szybko ale precyzyjnie odpowiedzieć na #koronakryzys?

Jak zabrać się za zidentyfikowanie obszarów, którymi należy zająć się w pierwszej kolejności?

Pandemia postawiła wiele przedsiębiorców w obliczu problemów, czasami zagroziła ich dalszemu funkcjonowaniu. W Fundacji MOST wolimy działać niż załamywać ręce, stąd pomysł na szybkie zbadanie zagrożeń i wyzwań małych i średnich firm.

Jeszcze na przełomie marca i kwietnia przeprowadziliśmy ankietę “Rozwój w kryzysie”, w której pytaliśmy między innymi jakie najpilniejsze potrzeby mają obecnie przedsiębiorcy. Na co dzień wspieramy firmy w szukaniu najlepszych rozwiązań do rozwoju, więc nasze zasoby kompetencyjne sprawdzają się także w sytuacjach kryzysowych.

Z udzielonych w ankiecie odpowiedzi wynika, że ponad połowa respondentów posiada rezerwy kapitałowe pozwalające na utrzymanie się na rynku maksymalnie 3 miesiące. Najczęściej wymieniane problemy to odczuwalny spadek sprzedaży, zachwiana płynność finansowa oraz pilna konieczność zmiany strategii organizacji.

Główne potrzeby, które pojawiły się w odpowiedziach to:
???? segmentacja rynku, nowe segmenty klientów – gdy celem jest zwiększenie sprzedaży lub dywersyfikacja ryzyka,
???? mapowanie i optymalizacja działania, gdy chcesz zwiększyć efektywności funkcjonowania firmy / konkretnego działu w firmie, dostosować procesy do nowych realiów tak, by działać jak najbardziej efektywnie
???? digitalizacja procesów – automatyzacja, robotyzacja, praca zdalna, sprzedaż i obsługa online, nowe technologie
customer development – sprawdzenie aktualnych potrzeb klientów na zmieniającym się rynku
???? generowanie i porządkowanie pomysłów – gdy masz przed sobą sporo wyzwań i kiedy rodzą się problemy.

Zapewne sytuację w każdej firmie należy analizować indywidualnie (i możemy tu pomóc zainteresowanym “szyjąc na miarę” programy doradcze z udziałem kilkudziesięciu współpracujących z Fundacją mentorów dziedzinowych z bogatym doświadczeniem biznesowym), ale można też zainspirować do własnych poszukiwań. Dlatego zdecydowaliśmy się uruchomić cykl webinarów odpowiadających na wymienione wyżej wyzwania.

Startujemy 13. maja i co dwa tygodnie będziemy zapraszać naszych ekspertów, którzy pokażą przykłady zastosowania konkretnych rozwiązań.
Rejestracja na webinar o segmentacji rynku, który poprowadzi Jan Kaczmarek tutaj ???? https://app.evenea.pl/event/segmentacjarynku/